Kommuner

Et supplement til den kommunale tandpleje

Kommuner

I mere end 15 år har HjemmeTandlægen samarbejdet med den kommunale tandpleje.

Vi har:

  • haft ansvaret for behandling af patienter i hele kommunen
  • behandlet kun visse patientgrupper
  • haft ansvar for behandling i et afgrænset område af kommunen
  • ydet vikar-lignende assistance
  • løst behandlingsopgaver ad-hoc
  • leveret éngangsydelser.

HjemmeTandlægen har frigjort ressourcer for vores tandpleje, så vi har kunnet fokusere på vores øvrige opgaver for kommunens borgere. HjemmeTandlægen har stor kompetence inden for omsorgstandplejeområdet, og samarbejdet i hverdagen fungerer helt gnidningsløst.

Jørgen Kjær

Overtandlæge, Favrskov Kommune

Få mere information - helt uforpligtende!